Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Καλώς Ήλθατε στον Δικτυακό Τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ

Ο δικτυακός τόπος της ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που έχει ως στόχο να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με τις ακολουθούμενες Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης που έχει υιοθετήσει το Ίδρυμα.

Αναλυτικότερα, στον δικτυακό τόπο της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ αναρτώνται τα πορίσματα από τη Διαδικασία Αξιολόγησης των Τμημάτων και του Ιδρύματος (εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης). Επίσης, παρουσιάζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ και οδηγίες σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Στόχος είναι να υπάρξει ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να αναπτυχθεί η απαραίτητη συμμετοχή και «κουλτούρα ποιότητας» στο Ίδρυμα.

 

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO