Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Το ΟΠΑ σε αριθμούς

 

3 Σχολές 8 Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών

36 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών**

165 μέλη ΔΕΠ*

83% των αποφοίτων από το 2001 βρήκε απασχόληση μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αναζήτησης

1ο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM

* Ακαδημαϊκό έτος 2015-16

**Ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO