Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Αξιολόγηση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΠΑ

Η Αξιολόγηση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β.) 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. πραγματοποιεί ηλεκτρονικές έρευνες ικανοποίησης χρηστών των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, προκειμένου να εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθιερώνοντας και εφαρμόζοντας δείκτες αποτίμησης της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Στην σελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. υπάρχουν αναρτημένες οι εκθέσεις ηλεκτρονικής έρευνας ικανοποίησης χρηστών της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα έτη 2013 και 2014. 

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO