Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Συχνές Ερωτήσεις Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ποιος ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι επιτελικός, συντονιστικός αλλά και εκτελεστικός: σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και έχει την ευθύνη της σύνταξης της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Ποιος ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Μονάδας στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης συνεκτιμάται κατά τη λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Ακαδημαϊκής Μονάδας ή του Ιδρύματος. Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Μονάδα.

Ποιος ο ρόλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Εσωτερική Αξιολόγηση;

Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλεται στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και μέσω αυτής κοινοποιείται στην Α.ΔΙ.Π., προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ακαδημαϊκής Μονάδας. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση και ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός και συμβουλευτικός.

Ποιος είναι ο πλήρης κύκλος λειτουργίας της Αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων;

full-circle2

 

ADIP

end faq

 

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO