Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Χρήσιμα Έντυπα της Α.ΔΙ.Π.

Αξιολόγηση Ιδρύματος και Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

 

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

 

 Εσωτερική Αξιολόγηση


Απογραφικά Δελτία


Εξωτερική Αξιολόγηση


Τεύχος Διευκρινιστικών οδηγιών και ενδεικτικών Πινάκων για την σύνταξη των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων από τα Τμήματα και των Εσωτερικών Εκθέσεων από τις ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO