Πέμπτη, Μάρτιος 23, 2017
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α.

Γενικά

Σ' αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται μόνο οι πιστοποιήσεις / πρωτοβουλίες, που συμμετέχει το ΟΠΑ, βάσει ενεργειών της ΜΟΔΙΠ. Όλες τις διακρίσεις και τις πιστοποίησεις του ΟΠΑ, μπορείτε να τις βρείτε στον σύνδεσμο: "Το ΟΠΑ στον κόσμο".

Share

GC Endorser BLUE RGB GRADIE
PRME UNOFFICIAL LOGO